Rom oversikt

Vi har følgande rom for leie på Riksfjord:
 

Klasserom/undervisningsrom

Kjøkken/ pauserom

Dansesal kulturskolen

Storsalen Riksfjord 

 

For prisar sjå lenke:

https://www.aukra.kommune.no/tenester/gebyr-og-betalingssatsar/gebyr-og-betalingssatsar/utleigesats-kommunale-lokalar/

For leie av rom ta kontakt med kulturskolen: kulturskolen@aukra.kommune.no