Korleis søke om plass i kulturskolen?

Aukra kulturskole tek i mot søknadar heile året og når hovedopptaket er klart etter søknadsfristen 15. mars kan vi ta opp nye elevar dersom det er ledig plass. 

For å søke om plass finn du det aktuelle tilbodet du vil søke på i menyen "Våre tilbod", du trykker på knappen for påmelding og fyller ut søknadsskjema. Søknadsfristen er 15. mars for å starte opp til hausten.

Elevar som allereie går i kulturskolen må re-registrere seg innan 7. mars for å fortsatt behalde plassen sin.

Frist for oppsigelse er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for haustsemesteret. 

 

Sjå video: Miriam forklarer alt om søknadsprosessen