Nyheiter

14.08.2018
Velkomen til eit nytt skuleår
Aukra Kulturskole - Velkomen til eit nytt skuleår Vi gler oss til å treffe nye og gamle elevar når vi tek til med undervisning frå mandag 20.august.Alle elevar mottek ei oppdatert timeplan fredag 17.a…

13.06.2018
Takk til alle som deltok på Aukradagen
Aukra Kulturskole - Takk til alle som deltok på Aukradagen På Aukradagen var det underhaldning på utescena fra kl.11-16. Ein stor del av underhaldninga sto våre flinke elevar og lærarar for, saman med fleire a…

14.05.2018
Påmelding til Aukradagen 2018
Aukra Kulturskole - Påmelding til Aukradagen 2018 Aukra kulturskole er godt i gang med forberedelsane til Aukradagen. Mange av våre dyktige elevar skal opptre på utescena og bidra under arrangementet …

25.04.2018
HipHop og BreakDance i Julsundet
Aukra Kulturskole - HipHop og BreakDance i Julsundet Gladmelding til alle i Julsundet 😊Frå hausten blir det oppstart av ei ny dansegruppe:HipHop og BreakDance fra 1.-4.trinn.Dette er eit tilbod som blir…

12.04.2018
Teater - Nytt tilbod i Julsundet
Aukra Kulturskole - Teater - Nytt tilbod i Julsundet Frå hausten kan du bli med i teatergruppe på Julsundet skole. Tilbodet blir lagt til SFO-tida på onsdagar og alle frå 5.trinn og oppover kan søke. Lær…

05.04.2018
Dansetilbod i Julsundet - utvida søknadsfrist
Aukra Kulturskole - Dansetilbod i Julsundet - utvida søknadsfrist Nytt frå hausten 2018 er at ein kan få danse i nye flotte lokaler på Julsundet skole og dansetimane blir lagt til SFO-tida eller rett etter skuletid. …

08.03.2018
Open dag på kulturskolen
Aukra Kulturskole - Open dag på kulturskolen Saman med våre nye naboar på vaksenopplæringa inviterer vi til felles open dag mandag 12.mars kl. 17-19.Om du lurer på å bli med i kulturskolen er det…

13.02.2018
Skuleframsyning på GBU
Aukra Kulturskole - Skuleframsyning på GBU I dag hadde Aukra kulturskole skuleframsyning for 1.- 4. trinnet på Gossen barne- og ungdomskole. Elevane ved kulturskolen framførte innslag dei har ø…

01.02.2018
Ballkjole av plast
Aukra Kulturskole - Ballkjole av plast I januar vart Klimafestivalen arrangert i Molde og mange andre stadar i landet. Festivalen sett fokus på miljøet og tema i år var mellom anna; grønn …

14.09.2017
Elektronisk musikkproduksjon
Aukra Kulturskole - Elektronisk musikkproduksjon Denne hausten sett Aukra kulturskule opp kurs i elektronisk musikkproduksjon for fyrste gong. Kurset er for dei som ønskjer å dra nytte av datamaskina…

31.08.2017
Nye tilbod
Her kan du lese meir om våre nye tilbud:   Småbarnstrall   Vokalgruppe   Dramuda Julsundet   Intro Julsundet   Elektronisk musikkproduksjon …