Nyheiter

26.06.2019

Aukradagen 2019

Vi vil takke alle som deltok på Aukradagen 2019! 

I år var det ny plassering av scene og ny backstage. 

Vi håper alle hadde ei fin oppleving på scena.

Alt fungerte veldig bra og vi rettar ein stor applaus til alle våre elevar.

Meir bilete frå dagen kjem.