Nyheiter

13.08.2019

Produksjonsteknikk


LYD, LYS, SCENE, SHOW 💥

Vi startar opp att fagtilbodet PRODUKSJONSTEKNIKK!

▪️Har du lyst å lære deg korleis ein konsert produserast?

▪️Er du interessert i lyd, lys, teknologi og sceneproduksjon?

▪️Vi har elevar både frå Gossen og Julsundet som har meldt seg på Produksjonsteknikk, med oppstart no i haust.

⚠️ Det er plass til nokre fleire deltakarar! ⚠️

▪️Om du skal vere med i KAUK i 10.trinn kan DU vere ein av dei som styrer heile showet frå kontrollbordet.
▪️Melder du deg på vil du få praktisk undervisning av faglærar Ingvar Kristensen, som til dagleg jobbar som multiteknikar i Teatret Vårt.
-------------------------------------------------------------------
PRAKTISK INFO:
Det blir ei gruppe på Julsundet og ei gruppe på Gossen.
Tidspunkt blir i utgangspunktet på mandager kl.18-19.30, med undervisning anna kvar veke. Tidspunkt kan endrast, men dette vil deltakarane få informasjon om frå lærar ved oppstart.
Les meir om faget og meld deg på her: http://bit.ly/prodtek