Nyheiter

27.02.2019

Re-registrering og søknadsfrist

Kjære elevar og foreldre: Det er no tid for å melde i frå om ein ønskjer å behalde plassen i kulturskolen kommande skoleår.
Re-registreringa i SpeedAdmin er open fram til 7. mars og då må vi vete om de ønsker å beholde den plassen dere har idag. Om du ikkje re-registrerer deg vil du miste plassen din. Husk at sjølv om du re-registrerer deg no nå, kan du seie opp plassen innan 1. juni, om du likevel vel å slutte til høsten.

Nye elevar: Søknadsfrist for nye elevar som ønskjer å bli med i kulturskolen er 15. mars, her kan du søkje om plass: https://noaukra.speedadmin.dk/tilmelding#/ Les meir om dei ulike tilboda våre på www.aukrakulturskole.no 

Vi har laga ein video der fagleiar Miriam forklarar korleis du søkjer om plass og re-registrerar deg: https://youtu.be/xfR_0iOI1Lk