Vår rolle som lokalt ressurssenter

Kulturskolen samarbeider med barnehage, grunnskole, helse, næringsliv, private, frivillige lag og organisasjonar gjennom sal av lærar- og dirigenttjeneste. I tillegg samarbeidar kulturskolen med andre einingar i kommunen og regionalt med andre kulturskolar, vidaregåande skolar, teateret vårt, M&R fylke (DKS), Operaen i Kristiansund., m.m

For kjøp av tjeneste, ta kontakt med oss pr epost: kulturskolen@aukra.kommune.no