Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar

Kor

Fjelljom, dirigent Martin Bredin 

Gossen Gospelvoices, dirigent Miriam Venås

Julsundet skolekor, ikkje aktiv per i dag

 

Korps

Julsundet musikkorps, dirigent Jan Inge Tangen

Gossen musikkorps, dirigent Lars-André Gudmundset

Gossen skolekorps, dirigent Lars-André Gudmundset

 

Satsar for kjøp av dirigent til kor og korps: 

 

  • 50 % av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn og unge

 

  • 55 % av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne