Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar

Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar

Satsar for kjøp av dirigent til kor og korps: 

 

  • 50 % av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn og unge

 

  • 55 % av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne