Samarbeid med grunnskolen

Aukra kulturskole har samarbeid med begge grunnskolane i Aukra kommune.

Her ser du tilboda vi har pr i dag. Trykk på skolenavn for å lese meir om dei ulike tilboda. 

 

Gossen barne-og ungdomskole: 

3. trinn: SPÆLL

5.-7.trinn: KULTURKARUSELL 1

10. trinn: KAUK

 

Julsundet skole:

3. trinn: SPÆLL

4. trinn: VESLEFRIKK

5.-7.trinn: KULTURKARUSELL 1

8.-9.trinn: KULTURKARUSELL 2

10. trinn: KULTURPRODUKSJON

 

 

 

 

Les meir