Elevavgift

Prisar

Per semester. (gledande fra 01.01.18)
 
Elevavgift kr. 1215.- 
 
Aspirantavgift: 890,- (Korpsa betaler avgifta)

Materialavgift bildefag: 250.-

Instrumentleie: 250,.(Stryk- og blåseinstrument)

Elevmoderasjon: 25% frå og med 2.elevplass pr. familie.
Elevmoderasjon 50% frå og med 3.elevplass pr.familie.
 

Elevplassen gjeld for heile skoleåret. Oppseiing av elevplass må skje skriftleg innan 1. desember for vårsemesteret og innan 1.juni for haustsemesteret. Elevar som ønskjer å slutte midt i eit semester må betale full semesteravgift.

 

Facebook

Sal av tenester

Sjå pdf for info:

/Files/Sal-av-tenester.pdf