Elevavgift

Prisar per semester (gjeldande fra 01.01.18)

 
  • Elevavgift kr. 1215.-
  • Aspirantavgift: kr. 890,- (Korpsa betaler avgifta)
  • Materialavgift bildefag: kr. 250.-
  • Instrumentleie: kr. 250,- (Stryk- og blåseinstrument)
 
Elevmoderasjon: 25% frå og med 2. elevplass pr. familie.
Elevmoderasjon 50% frå og med 3. elevplass pr.familie.
 

Elevplassen gjeld for heile skoleåret. Oppseiing av elevplass må skje skriftleg innan 1. desember for vårsemesteret og innan 1.juni for haustsemesteret. Elevar som ønskjer å slutte midt i eit semester må betale full semesteravgift. 

Kulturskolen tek i mot søknadar heile året, og når hovedopptaket er klart etter søknadsfristen 15.mars blir det gjort opptak kontinuerlig om det er ledig plass.

 

Facebook

Sal av tenester

Kulturskolen samarbeider med barnehage, grunnskole, helse, næringsliv, private, frivillige lag og organisasjonar gjennom sal av lærar- og dirigenttjeneste. I tillegg samarbeidar kulturskolen med andre einingar i kommunen og regionalt med andre kulturskolar, vidaregåande skolar, teateret vårt, M&R fylke (DKS), Operaen i Kristiansund., m.m.

For kjøp av tjeneste, ta kontakt med oss pr epost: kulturskolen@aukra.kommune.no

Sjå pdf for info:

/Files/Prisliste-01012019.pdf