Klassisk ballett og jazzdans


Klassisk/jazz

1-2 trinn klassisk/jazz timen er et introduksjonstilbud med fokus på å bygge en allsidig teknikk i dans. Vi kombinerer teknikk, rytme, koordinasjon, kreativitet og ikke minst danseglede. Elevene blir kjent med grunnleggende trinn og posisjoner innenfor klassisk og jazz. Timen inneholder oppvarming, øvelser som bygger styrke og teknikk, etterfulgt av koreografi. 

Klassisk ballett fra 3.trinn
Klassisk ballett er dansesjangeren du ser i balletter som `Svanesjøen´, og ´Nøtteknekkeren´, og er grunnleggende for all trening innen scenedans. I ballettimene jobber vi med kroppsposisjoner, fotarbeid, koordinasjon, fleksibilitet og styrke. Vi følger ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) -systemet, for å sikre kvalitet i ballettundervisning. 

Jazzdans fra 3.trinn
Jazzdansteknikken bygger på rytmeforståelse, koordinasjon og stilforståelse. Timen inneholder oppvarming, teknikkdel, kombinasjoner over gulvet og koreografi. Energi, dynamikk og danseglede er i fokus. Jazzdans er en allsidig dansesjanger, og musikken er essensiell. Koreografiene kan derfor spenne fra et mykt lyrisk uttrykk, til sterke, rytmiske bevegelser. I tillegg til nevnte tilbud vektlegges også kreativitet og elevmedvirkning, i tråd med kulturskolens rammeplan. Alle elever skal i løpet av skoleåret ha mulighet for å være med på minst to formidlingssituajsoner.

Elevane vert delt inn i grupper etter alder og nivå.

Dette er eit tilbod både i Julsundet og på Gossen. 

Tilbod er frå 6 år. (1.trinn)


 


Påmelding