Hiphop og BreakDance


Ein hip hop klasse innehelder oppvarming, styrke, strekk og koreografi. Man lærer grunnleggande trinn som blir meir avansert jo høgare nivå du er på. Musikken som blir brukt er alt frå tung rap til myk r'n'b. Koreografiane kan innehalde element frå old school, breaking, krumping, poping, locking, eletric boogie, lyrical hip hop eller være reine koreografiar innanfor noen av disse under- sjangrane.
Elevane vert delt inn i grupper etter alder og nivå.
 
Dette er eit tilbod både i Julsundet og på Gossen. 
 
Tilbod frå 6 år.


Påmelding