Musikkterapi [tilpassa opplæring]


Musikkterapi er tilpassing og tilrettelegging av undervisning for barn og unge med særskilte behov.
 
Musikkteraputen tek utgangspunkt i den enkelte sine ressursar og sterke sider og søkjer ut i frå dette å få til et samspel der eleven sjølv er musisk aktiv.
 
Undervisninga foregår både individuelt og i gruppe.

Sjå vår video om musikkterapi for eldre her: https://www.youtube.com/watch?v=L3LePCZb4Yg
 
 
 
 


Påmelding