Musikkterapi [tilpassa opplæring]


Musikkterapi er tilpassing og tilrettelegging av undervisning for barn og unge med særskilte behov.
 
Musikkteraputen tek utgangspunkt i den enkelte sine ressursar og sterke sider og søkjer ut i frå dette å få til et samspel der eleven sjølv er musisk aktiv.
 
Undervisninga foregår både individuelt og i gruppe.
 
 
 
 


Påmelding