KuDraMuDa


I bolkar gjennom året får elevane delta i kunst, drama, musikk og dans.
 
Undervisninga vert lagt i barnehagetida og lærarane frå kulturskolen bringar elevane til og frå barnehagen.
 
Undervisninga vert gitt i grupper frå 3 år. (Gossen)
 
Dette er eit tilbod både i Julsundet og på Gossen, men i Julsundet tilbys ikkje kunstdelen av faget. 


Påmelding