DraMuDa - Julsundet


I bolkar gjennom året får elevane delta i Drama, musikk og dans.
 
Undervisninga vert lagt i barnehagetida og lærarane frå kulturskolen bringar elevane til og frå barnehagen.
 
Undervisninga vert gitt i grupper frå 3 år.


Påmelding