Småbarnstrall


Småbarnstrall er eit tverrkulturelt musikalsk samarbeid mellom eining for Innvandring og integrering og kulturskolen.

Tilbodet skal være med å styrke og stimulere integrering, språkutvikling og utveksling av ulike kulturar gjennom song, dans, lytting, instrumentbruk, rim og regler.

Aldersgruppe er 1-6 år og tilbodet er foreløpig kun på Gossen.
 
Tidspunkt: Mandag kl. 17.00-17.45 på kulturskolen, Riksfjord. 

NB: Hausten 2019 er det Småbarnstrall følgande datoar: 

21.oktober
18. november* på Aukra omsorgssenter
25. november
9. desember 
  
Om du ønskjer å bli med, send oss ei melding på facebook eller ein mail, eller berre møt opp.  

Vi ønskjer alle velkomen til ei triveleg musikkstund for store og små.

Les reportasje om tilbodet i Romsdals Budstikke:
https://bit.ly/2xs5tXd

            
 
            
 


Påmelding