Knøttedans


NYTT TILBOD PÅ GOSSEN 2019: KNØTTEDANS 

Stad: Aukra kulturskole, Riksfjordvegen 189 
Aldersgruppe: 3- 5  år 
Tidspunkt: tirsdagar kl. 17.30-18.10 (endringar kan komme) 
Oppstart i januar 2019 om det blir nok påmeldte. 
Frist for påmelding: 7. desember 2018

På knøttedans kan barna få ta sine første steg inn i dansens verd. Gjennom leik og bevegelsar til musikk, får elevane erfare kva det vil seie å danse saman med andre. Barna utviklar motorikk og bevegelsesmønster. Både jenter og gutar kan søkje om plass.


Påmelding