Produksjonsteknikk


Undervisninga skal skape ein grunnleggjande forståing hjå eleven innan feltet musikk-/lyd-/lys-/konsertproduksjon. Den praktiske kunnskapen står sterkt i fokus, og vil verta vektlagd i løpet av dei to semestera. Ein kombinasjon av den grunnleggjande forståinga og den praktiske kunnskapen skal skape grunnlaget for at eleven skal kunne styre og planleggje produksjonar heilt på eiga hand.
 
Undervisninga gis i grupper for elevar frå 8.trinn og oppover.
 
Dette er eit tilbod både i Julsundet og på Gossen. 


Påmelding