Låtskriving


Går du med ein låtskrivar i magen? Gjennom dette tilbudet jobber me med å utvikle dine låtidear til heile sangar.

Gjennom kurset jobbar vi med:

Musikkteori - Tekstskriving - Komposisjon - Enkle innspillingsteknikker

Det er ein fordel om du spelar eit instrument eller syng fra før. Undervinsninga foregår i grupper, med individuelle tilpassing.

Dette er eit tilbod både i Julsundet og på Gossen. 


Påmelding