Kurs i teikning og grafikk for vaksne


Teikning som redskap i kreativt arbeid, klassisk teikning med blyant og kull, grafikk, fargelære for kvardagen og arbeid med bilder, ulike måleteknikkar, maskelaging og skulptur.
 
4 helgekurs per år. (Lørdag og søndag)
 
Dette er eit tilbod kun på Gossen. 


Påmelding